Den Originale Hardanger Eidfjord - Ulvik. Sydd for å vare i generasjoner
Bilde av Hardanger Eidfjord - Ulvik Se bilde av hele bunaden

Hardanger Eidfjord - Ulvik

 Hardangerbunad er en samlebetegnelse for bunader fra de ulike bygdene i Hardanger. Draktskikken hadde eldre trekk med lokale særpreg som sammen med Dronning Maud sitt bruk og tidlig turisme gjorde den svært populær. Mot slutten av 1800-tallet ble kirkeklærne fra Hardanger kilden til vår nasjonaldrakt som ble kalt "Nasjonalen".
Kvinnebunaden i Hardanger har vært i ubrutt tradisjon selv om det er variasjoner i de ulike områdene. Hardangerbunaden har sned på liv og trøyer, men i Ulvik oppstod det et skille på midten av 1800-tallet etter påvirkning fra Voss. Snedene på livet forsvant fra dette området og ryggen ble smalere med støre ermshull. Mange tenker i dag at bringeduk og belte skal ha likt mønster, men tidligere var det vanlig å eie flere bringeduker og belter som man brukte om hverandre. Den eldste stakken var plissèrt, men før 1850 ble disse gradvis erstattet av rynkestakker før foldestakken kom mot slutten av 1800-tallet.

Hodeplagget skiller den ugifte jenta fra kona og det sies også generelt at jentene ikke skal pynte seg så mye som konene.


Vinterbunad blir også brukt flere steder i Hardanger. (se Hardanger Vinterbunad)


De tradisjonelle mannsklærne var ute av bruk en periode i Hardanger, men med godt bevart kildemateriell ble bunaden tatt i bruk på 1920/1930-tallet. Draktskikken midt på 1800-tallet var forbilde for bunaden og man ser trekk fra både Rokokko- og Empirstil selv om mange skreddere og ulike tidsperioder har satt sitt preg på bunaden. Idag er det derfor flere bunadsvarianter enn det er tradisjonelle draktområder.

dame fra kr. 33.600,-*

*Inkl. liv, stakk, forkle, bringeduk og belte. Skjorte og sølv kommer i tillegg.

herre fra kr. 46.250,-*

*Inkl. vest, knebukse og trøye. Skjorte, sokker, sokkebånd og sølv kommer i tillegg.