Tilbake til bunad

Vest-Agderbunad med stripestakk og silkeforkle