Tilbake til bunad

Vest-Agderbunad med rynkestakk og Skjæveslandbroderier