Tilbake til bunad

Vest-Agderbunad med plissestakk