norges husflidslag


Norges Husflidslag er en kultur- og interesseorganisasjon som er ledende aktør innen kulturvern, handlingsbåren kunnskap og næringshusflid.

Norges Husflidslag har en egen satsing på barn og unge kalt Ung Husflid. Satsingen har egen nettside på www.unghusflid.no. Norges Husflidslag utgir tidsskriftet Norsk Husflid, som utkommer 5 ganger i året.

Organisasjonen ble stiftet i 1910 og har 24.000 medlemmer fordelt på følgende 3 medlemsgrupper:

  • Lokallag
  • Husflidsbutikker
  • Husflidhåndverkere

Hovedkontoret ligger i Oslo og organisasjonen har 28 ansatte, hvorav 18 har sin daglige arbeidsplass ute i fylkene.