Den Orginale Rekonstruert Grafferbunad. Sydd for å vare i generasjoner
Bilde av Rekonstruert Grafferbunad

Rekonstruert Grafferbunad

I Lom, ved foten av Jotunheimen, ligger gården Graffer. Det er her den velkjente Grafferbunaden kommer fra. Fra høsten 2004 leverer Husfliden Lillehammer enda en bunad med utspring fra Graffer gård – Rekonstruert Grafferbunad. Rekonstruert Grafferbunad representerer i snitt og utførelse slutten av 1700-tallet, og sys derfor for hånd i pakt med periodens sømtradisjoner. Sømdetaljene er av vesentlig betydning for bunadens autentisitet, og stiller spesielle krav til kompetanse. Den originale, blå stakken fra Graffer gård er fra slutten av 1700-tallet. Draktskikken på denne tiden tilsier todelt drakt, dvs stakk med løst liv som går utenpå stakken. Snittet på livet er derfor tatt fra et godt bevart liv som tilhører draktskatten på Graffer gård, fra samme tidsepoke.