Den Orginale Grafferbunad. Sydd for å vare i generasjoner
Bilde av Grafferbunad

Grafferbunad

Denne bunaden er laget etter en gammel blå stakk fra 1700-tallet, funnet på gården Graffer i Lom. Familien på Graffer og Gudbrandsdalen Husflidsforening utviklet den ferdige bunaden slik den ser ut i dag. Dette var da et revisjonsarbeid. Grafferbunaden hadde til da hatt flere ulike livstykker siden første gang den oppsto i 1930-årene. Den ble svært populær da den reviderte utgaven var ferdig i 1952, og har siden vært et forbilde for mange bunader rundt om i landet. Livet på denne bunaden sys for hånd og den tradisjonelle skreddersømmen blir dermed bevart som en del av en viktig kulturarv fra dette området.