Den Orginale Rekonstruert Grafferbunad. Sydd for å vare i generasjoner
Bilde av Rekonstruert Grafferbunad

Rekonstruert Grafferbunad

Grafferbunaden ble utarbeidet på 1930-tallet av Gudbrandsdalens husflidsforening og familien på Graffer gård i Lom. Den ble laget på grunnlag av en blå stakk fra 1700-tallet, som ble funnet på gården.

Historien bak den rekonstruerte Grafferbunaden
Husfliden Lillehammer leverer fra høsten 2004 enda en bunad med utspring fra Graffer gård; Rekonstruert Grafferbunad. Den representerer i snitt og utførelse slutten av 1700-tallet, og sys derfor for hånd i pakt med periodens sømtradisjoner. Sømdetaljene er av vesentlig betydning for bunadens autentisitet, og stiller spesielle krav til kompetanse. Den originale, blå stakken fra Graffer gård er fra slutten av 1700-tallet. Draktskikken på denne tiden tilsier todelt drakt, det vil si stakk med løst liv som går utenpå stakken. Snittet på livet er derfor tatt fra et godt bevart liv som tilhører draktskatten på Graffer gård, fra samme tidsepoke. Husfliden Lillehammer har fått diplom fra bunad- og folkedraktrådet for arbeidet med denne bunaden.

Om du vil vite mer, kan du ringe oss på tlf. 61 26 70 70, kl. 9-18 (kl. 10-18).