Den Orginale Gudbrandsdalens mannsbunad. Sydd for å vare i generasjoner
Bilde av Gudbrandsdalens mannsbunad

Gudbrandsdalens mannsbunad

For å kunne tilby en viss valgfrihet, finnes bunaden i flere varianter; langbukse/nikkers, lang/kort jakke, hvit/sort jakke, rutavest/brokadevest.

Historien bak Gudbrandsdalens mannsbunad
Mannsbunaden fra Gudbrandsdalen bygger på et tilfeldig bakgrunnsmateriale og er et resultat av et samarbeid mellom Gudbrandsdal Ungdomslag, De Sandvigske samlinger Maihaugen og Husfliden Lillehammer. Arbeidet ble sluttført i 1962.

Om du vil vite mer, kan du ringe oss på tlf. 61 26 70 70, kl. 9-18 (kl. 10-18).